Prikkelverwerking

Binnen de praktijk krijg ik regelmatig vragen binnen die gericht zijn op kinderen die sensorische problemen ervaren in de uitvoering van zelfzorgtaken, schoolse taken en bij het spelen.

Zij raken bijvoorbeeld in paniek tijdens het douchen, raken overprikkeld door het aantrekken van kleding, hebben moeite met wakker worden en zelfstandig opstaan of kunnen niet stil liggen tijdens het verschonen van de luier. Hij of zij ervaart handelingen zoals aankleden, aanraking en haren kammen als vervelend. Ook het horen van bepaalde geluiden of de aandacht erbij houden op school kan soms lastig zijn. Er kan sprake zijn van over- of onderprikkeling tijdens het uitvoeren van de taken, maar ook factoren zoals een verminderd houding- en bewegingsgevoel of gebrekkige registratie kunnen voorkomen.

Via deze website informeren wij u over ergotherapie en wat wij als ergotherapeut voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag? Mail of bel ons, wij helpen u graag verder.

Sensorische Informatieverwerking (SI)

Elk kind krijgt informatie binnen via de zintuigen: zien, horen, voelen, evenwicht, ruiken/proeven. Het verwerken van deze informatie in het zenuwstelsel heet sensorische informatieverwerking.

Een goed ontwikkelde sensorische informatieverwerking zorgt ervoor dat de zintuiglijke informatie wordt opgemerkt en geselecteerd, zodat het kind op een goede manier kan reageren op deze informatie. Als er iets mis gaat in het proces van sensorische informatieverwerking, kunnen de beschreven alledaagse handelingen problemen opleveren. Als kinderergotherapeut kan ik uw kind helpen om zintuiglijke prikkels beter te verwerken en advies geven over aanpassingen in de omgeving.

In de praktijk

De doelgroep die ik in de praktijk zie zijn meestal jonge kinderen, peuters en kleuters en kinderen van 2 tot 8 jaar, maar ook kinderen die ouder zijn komen met vragen gericht op prikkelverwerking. Van de kinderen wordt verwacht dat ze handelingen zelf (gaan) uitvoeren, maar waarbij dit niet lukt vanwege de verstoorde prikkelverwerking. Ouders geven over het algemeen aan dat ze graag willen weten hoe ze hun kind het beste kunnen ondersteunen. Zij willen graag de verzorgingstaak zo plezierig mogelijk laten verlopen voor het kind en hun kind stimuleren om taken als slapen, aankleden, douchen en spelen zelfstandig uit te voeren.

Samen met een kind en ouders ga ik op zoek naar mogelijkheden om de dagelijkse handelingen zo uit te voeren, dat er minder problemen in de prikkelverwerking worden ervaren. Oplossingen die geboden worden zijn zeer verschillend, dit kan zijn het verminderen van de geluiden in de omgeving, een drukvest of adviezen over tussendoortjes/activiteiten die helpen met het reguleren van de alertheid.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.nssi.nl. Heeft u een vraag? Mail of bel ons, wij helpen u graag verder.