Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is paramedische, aanvullende zorg die erop gericht is de gezondheid op peil te houden. De ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten; wanneer dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. In alle situaties die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten zal de ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing proberen te vinden of een alternatieve manier aandragen zodat de cliënt weer naar tevredenheid zijn of haar activiteit (zelf) kan uitvoeren. De ergotherapeut doet dit door te adviseren, te trainen, te coachen en voor te lichten.

Ergotherapie is zorg op maat; zorg die wordt afgestemd op de wensen van de cliënt.
Ergotherapie vindt niet alleen in de praktijkruimte plaats, maar kan ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuzes en verdeling van activiteiten in de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

Wanneer dat nodig is, werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, logopedist of diëtist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige, gemeente of buurtzorg worden betrokken bij de hulpvraag.

Ergotherapie is zorg op maat; zorg die wordt afgestemd op de wensen van de cliënt.
Ergotherapie vindt niet alleen in de praktijkruimte plaats, maar kan ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis, op het werk of op school.

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuzes en verdeling van activiteiten in de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen

Wanneer dat nodig is, werkt de ergotherapeut samen met andere zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, logopedist of diëtist. Ook kan de (wijk)verpleegkundige, gemeente of buurtzorg worden betrokken bij de hulpvraag.

Via deze website informeren wij u over ergotherapie en wat wij als ergotherapeut voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag? Mail of bel ons, wij helpen u graag verder.

Directe toegang ergotherapie

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden)

 

Vergoedingen

De vergoeding voor de ergotherapie verloopt meestal via de zorgverzekering. In de basisverzekering is opgenomen dat iedereen recht heeft op 10 uur behandeling per kalenderjaar. Enkele verzekeringen bieden extra uren vergoeding in aanvullende pakketten. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Ergotherapie Achterhoek heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen uw zorgverzekering, neem dan contact op met Ergotherapie Achterhoek.