Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is paramedische zorg, aanvullende zorg die erop gericht is de gezondheid op peil te houden. Andere voorbeelden zijn fysiotherapie en logopedie. De ergotherapeut stelt mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is breed. Zo helpen ergotherapeuten kinderen die door een problemen in hun prikkelverwerking moeite hebben met dagelijkse activiteiten zoals slapen of zelfredzaamheid. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Ergotherapie is zorg op maat; zorg die wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. Door te achterhalen wat voor de cliënt belangrijk is. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo de beperkingen en mogelijkheden te onderzoeken.

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuzes en verdeling van activiteiten in de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen
Ergotherapie is zorg op maat; zorg die wordt afgestemd op de wensen van de cliënt. Door te achterhalen wat voor de cliënt belangrijk is. Daarna wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo de beperkingen en mogelijkheden te onderzoeken.

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuzes en verdeling van activiteiten in de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen
Via deze website informeren wij u over ergotherapie en wat wij als ergotherapeut voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag? Mail of bel ons, wij helpen u graag verder.

Directe toegang ergotherapie

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden)

 

Vergoedingen

De vergoeding voor de ergotherapie verloopt meestal via de zorgverzekering. In de basisverzekering is opgenomen dat iedereen recht heeft op 10 uur behandeling per kalenderjaar. Enkele verzekeringen bieden extra uren vergoeding in aanvullende pakketten. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Ergotherapie Achterhoek heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden binnen uw zorgverzekering, neem dan contact op met Ergotherapie Achterhoek.