Kind/jeugd

Wanneer je kind moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse handelingen, zoals aankleden, brood smeren of bestek hanteren, schrijven en knutselen, fietsen, zitten, aan/uitkleden en veters strikken, kun je terecht bij een kinderergotherapeut.

De kinderergotherapeut onderzoekt waar de problemen vandaag komen en ondersteunt het kind in het verbeteren van zijn handelen. Daarnaast geeft een kinderergotherapeut advies en begeleiding bij het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen. Dit kan zijn een kinderstoel, buggy, een speciale fiets(-voorziening) of een aanpassing aan je woning.

Wat is kindergotherapie?

Kinderergotherapeuten werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen die minder goed kunnen meedoen in het dagelijkse en maatschappelijk leven door:

  • Lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking;
  • leer-, gedrags- of ontwikkelingsproblemen;
  • belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving.

De kinderergotherapeut gaat uit van de hulpvraag van het kind. Daarbij wordt er samengewerkt met verschillende zorgverleners en organisaties om een zo goed mogelijk resultaat voor jouw kind te bereiken. Doel is dat je kind optimaal kan functioneren, kan omgaan met zijn belemmeringen en zijn sterke kanten kan benutten. Zodat je kind daarna weer kan deelnemen aan de gewone dagelijkse activiteiten én deze zelf kan uitvoeren. Kijk hier voor actuele voorbeelden van behandelmethoden

Directe toegang ergotherapie

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden)

Vergoedingen

De vergoeding voor de ergotherapie verloopt meestal via de zorgverzekering. In de basisverzekering is opgenomen dat iedereen recht heeft op 10 uur behandeling per kalenderjaar. Kinderen hebben hierbij geen eigen risico. Enkele verzekeringen bieden extra uren vergoeding in aanvullende pakketten. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Ergotherapie Achterhoek heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen jouw zorgverzekering, neem dan contact op met Ergotherapie Achterhoek.

Directe toegang ergotherapie

U kunt altijd een afspraak maken met een ergotherapeut. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig (tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in zijn polisvoorwaarden)

Vergoedingen

De vergoeding voor de ergotherapie verloopt meestal via de zorgverzekering. In de basisverzekering is opgenomen dat iedereen recht heeft op 10 uur behandeling per kalenderjaar. Kinderen hebben hierbij geen eigen risico. Enkele verzekeringen bieden extra uren vergoeding in aanvullende pakketten. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Ergotherapie Achterhoek heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Wil je meer weten over de mogelijkheden binnen jouw zorgverzekering, neem dan contact op met Ergotherapie Achterhoek.

Via deze website informeren wij u over ergotherapie en wat wij als ergotherapeut voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag? Mail of bel ons, wij helpen u graag verder.

Voorbeelden kinderergotherapie

Het goed kunnen meekomen op school is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Gelukkig kunt u samen met een ergotherapeut en leerkrachten het dagelijks leven van uw kind makkelijker maken. Om een idee te geven van de (kleine) aanpassingen die worden gedaan, met grote gevolgen voor de verbetering van concentratie en het werk in de klas, schets ik twee voorbeelden:

Jolien

Jolien zit in groep 3. Haar leerkracht merkt dat Jolien moeite heeft met het aanleren van de schrijfletters en een goede pengreep. De leerkracht adviseert haar ouders om contact op te nemen met een kinderergotherapeut. Na een intake met de ouders worden schrijfobservaties gedaan in de klas en in de praktijkruimte.  Hieruit blijkt dat Jolien moeite heeft om de letters te automatiseren. Tijdens de behandeling wordt bekeken hoe Jolien beter kan leren schrijven. Door het benoemen van de bewegingen tijdens het schrijven en het voelen van de letters, kan Jolien de letters beter onthouden. De pengreep wordt met Jolien geoefend met behulp van een potlood met verzwaring, zodat Jolien de bewegingen beter kan coördineren. Joliens moeder is aanwezig bij de therapie zodat ze kan zien hoe het schrijven en fijne motoriek  geoefend wordt met Jolien. Ook krijgen zij en de leerkracht adviezen van de kinderergotherapeut om de schrijfwijze te blijven oefenen.

Tom

Tom is 5 jaar en vindt het lastig om stil zitten. Hij stoot regelmatig per ongeluk dingen om, schrijft, knipt en plakt slordig en is snel afgeleid in de klas. Hij is eindeloos bezig met aankleden en schoenen aantrekken, waardoor zijn ouders hem uiteindelijk helpen met zijn veters en knopen dichtmaken. Tom wordt aangemeld voor kinderergotherapie. Nadat zijn ouders en leerkracht een vragenlijst hebben ingevuld over het functioneren van Tom, wordt besloten een test te doen waarin Tom op zijn motoriek en sensorisch functioneren wordt beoordeeld. Aan de hand van deze gegevens schrijft de ergotherapeut een verslag dat besproken wordt met de ouders. In overleg met zijn ouders en Tom worden de behandeldoelen vastgesteld. Tijdens de behandeling oefent Tom onder andere de dosering van kracht bij schrijven en knippen en leert hij zich zelfstandig aan te kleden met behulp van een lijstje. Daarnaast adviseert de ergotherapeut om Tom op een wiebelkussen te laten zitten tijdens het eten en op school tijdens het maken van werkjes. Hiermee kan Tom beter stil zitten en lukt het hem om zich beter te concentreren. Tom is blij dat hij weer goed kan meedoen thuis en met zijn klasgenootjes.