Behandeling advisering

Voordat we aan de slag kunnen met een behandelplan zal de probleemsituatie in kaart worden gebracht.

Ergotherapie vindt niet alleen in de praktijkruimte van Ergotherapie Achterhoek plaats, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen. Dit kan zijn thuis, op het werk of op school. Daarnaast wordt de omgeving van u of uw kind – familie, school of mantelzorgers – bij het behandeltraject betrokken.

Naar aanleiding van de observatie en uw vragen zullen we samen tot een behandelplan komen. Hierbij worden doelen opgesteld en bepalen we samen hoe we deze gaan bereiken.  De invulling van de ergotherapie kan variëren van individueel oefenen, adviezen rondom het aanpassen van activiteiten of het adviseren en inzetten van hulpmiddelen.
Naar aanleiding van de observatie en uw vragen zullen we samen tot een behandelplan komen. Hierbij worden doelen opgesteld en bepalen we samen hoe we deze gaan bereiken.  De invulling van de ergotherapie kan variëren van individueel oefenen, adviezen rondom het aanpassen van activiteiten of het adviseren en inzetten van hulpmiddelen.
Een intake of huisbezoek van Ergotherapie Achterhoek duurt ongeveer een uur. De behandeling neemt 30 tot 40 minuten in beslag, waarna er ruimte is voor vragen. Tijdens de behandeling kan gewerkt worden aan:

  • Het verbeteren van de vaardigheden die nodig zijn voor het schrijven (zithouding; pengreep; tweehandig werken; fijne motoriek) en/of het schrijven zelf;
  • het trainen en begeleiden van dagelijkse activiteiten: wassen en aankleden, slapen, een boterham smeren en snijden, kleuren, knippen etc. ;
  • het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zoals het verbeteren van de fijne motoriek, de zithouding of de ontwikkeling van de voorkeurshand;
  • het normaliseren van de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking) door het verminderen van een over- of ondergevoeligheid op het gebied van tast, zien, bewegen, gehoor;
  • het leren reguleren van de alertheid, het planmatig leren handelen en het verbeteren van het concentratievermogen.
Bij de behandeling van jonge kinderen zijn de ouders aanwezig zodat ze eventueel thuis kunnen oefenen tijdens spelmomenten. Bij oudere kinderen kan de aanwezigheid van ouders gewenst zijn.  Ouders kunnen Carolien informeren over de thuis- en schoolsituatie en helpen bij huiswerkopdrachten. Indien nodig wordt een huis- of schoolbezoek gepland.
Bij de behandeling van jonge kinderen zijn de ouders aanwezig zodat ze eventueel thuis kunnen oefenen tijdens spelmomenten. Bij oudere kinderen kan de aanwezigheid van ouders gewenst zijn.  Ouders kunnen Carolien informeren over de thuis- en schoolsituatie en helpen bij huiswerkopdrachten. Indien nodig wordt een huis- of schoolbezoek gepland.
Via deze website informeren wij u over ergotherapie en wat wij als ergotherapeut voor u kunnen betekenen. Heeft u een vraag? Mail of bel ons, wij helpen u graag verder.

Advies

Naast de behandeling geeft de ergotherapeut advies aan ouders en leerkrachten/groepsleiding over adequate begeleiding van uw kind. Ook geeft Carolien advies t.a.v. aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen die de zelfstandigheid kunnen vergroten. Indien nodig kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een voorziening. Carolien adviseert kinderen en hun omgeving over hoe zij met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening om kunnen gaan.

Meer weten over de behandelmethode? Bekijk hier een aantal voorbeelden.