Hulpvragen

Meedoen op school
School is een belangrijke omgeving voor kinderen omdat zij gedurende minstens 14 jaar zo’n vijf à zes uur per dag op school bezig zijn. Wanneer de participatie, het meedoen op school niet of onvoldoende mogelijk is, is een observatie op school mogelijk om inzicht te krijgen in het achterliggende probleem of kan vanuit de ergotherapie worden geadviseerd rondom aanpassingen van activiteiten of de omgeving of het inzetten van voorzieningen. Ook kan het zijn dat een kind tijdens de ergotherapiebehandelingen werkt aan doelen die het uitvoeren van activiteiten op school (zoals schrijven en fijne motoriek) weer makkelijker maken.
Voorzieningen en hulpmiddelen
Wanneer er hulpmiddelen of voorzieningen nodig zijn om het meedoen thuis of op school mogelijk te maken, kan Carolien het kind of de jongere en zijn ouders hierbij helpen. Het kan hierbij gaan om het adviseren van kleine hulpmiddelen zoals aangepast bestek of speciaal schrijfmateriaal. Maar het kan ook het begeleiden van een aanvraag van een woningaanpassing, aangepast meubilair of een aanpassing op school of voor het vervoer zijn. Carolien kan indien dit nodig is een schriftelijk advies schrijven ter ondersteuning van de aanvraag bij de gemeente, zorgverzekeraar of het UWV en aangeven waar het hulpmiddel of de voorziening aangevraagd moet worden.
Vermoeidheid en pijn

Door chronische vermoeidheid kan het zijn dat een kind niet meer de dagelijkse activiteiten kan uitvoeren zoals leeftijdsgenootjes. Wij gaan samen met een kind/jongere onderzoeken hoe de dag wordt ingedeeld om inzicht te krijgen en om bewuste keuzes te kunnen maken in activiteiten. Ook kunnen we meedenken of er aanpassingen op school nodig zijn of hoe het weer mogelijk is om naar school te gaan, wanneer dit niet meer lukt. Tijdens de behandeling gebruiken weo.a. de activiteitenweger en eventueel ter aanvulling een Activity Tracker (activiteitenhorloge) om aan de doelen naar meer zelfstandigheid en meedoen met anderen te kunnen werken.