Hulpvragen

Zelfstandigheid thuis
Wij helpen u langer zelfstandig te blijven in uw eigen woon- en leefomgeving. Naast oefeningen geven wij u advies over het soort hulpmiddel of (woning)aanpassing die het meest aansluit bij uw situatie. Ergotherapie begint met het achterhalen van de achterliggende oorzaak van een probleem. Daarna kijken we samen met u of u handelingen opnieuw kunt aanleren of dat u ze op een andere manier kunt uitvoeren. Als het niet mogelijk is om een handeling anders uit te voeren, zoeken we naar andere oplossingen zoals een stappenplan aanleren; mantelzorgers inschakelen; hulpmiddelen inzetten of een woningaanpassing overwegen.
Voorzieningen en hulpmiddelen
Als u voor uw hulpmiddelen, woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen aanspraak wilt maken op de Wmo, moet u hiervoor een aanvraag indienen bij uw gemeente. Deze bepaalt aan de hand van een grondig onderzoek of u in aanmerking komt voor deze vorm van ondersteuning om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. U moet wel altijd een eigen bijdrage betalen. Naast de Wmo kunt u ook een beroep doen op de vergoeding van hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar. Vraag uw ergotherapeut voor beide zaken om advies en begeleiding. Waar nodig stuurt de ergotherapeut een rapportage die beschrijft wat u op dit moment wel en niet kunt en welke voorziening daarbij kan helpen. Als u wilt, gaat de ergotherapeut mee naar gesprekken met de gemeente of de zorgverzekeraar.
Vermoeidheid en pijn

Bij ergotherapie gericht op chronische pijn en vermoeidheidsklachten zullen we samen met u kijkn naar uw huidige daginvulling en proberen de belasting en belastbaarheid in evenwicht te brengen. Tijdens de behandeling worden de activiteiten die voor u belangrijk zijn uitgebreid bekeken en zal Inge samen met u zoeken naar mogelijkheden om de pijn of vermoeidheid de baas te zijn. Dit kan onder andere door het gebruik van de “activiteitenweger” en tijdschrijflijsten. Indien mogelijk wordt hierbij een activity tracker (activiteitenhorloge) ingezet om zo inzicht te krijgen op uw verdeling van uw energie gedurende de dag.

NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel)

Bij een beschadiging van de hersenen wordt het leven nooit helemaal meer hetzelfde en kan het moeilijk zijn om de draad van het leven weer op te pakken. De meest vanzelfsprekende handelingen gaan moeizaam en vaak kan er maar één prikkel tegelijk verwerkt worden. Dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, koken, boodschappen doen, tuinieren, of het structureren van dagactiviteiten; het kan allemaal tot flinke frustraties leiden, omdat het niet meer zo gaat als voorheen. Wij kunnen u begeleiden in de thuissituatie zodat u taakgericht in uw eigen omgeving kunt trainen met als doel het behouden of opnieuw verkrijgen van een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid, tevredenheid en zelfstandigheid in het dagelijks leven.

Oncologie
Door de gevolgen van kanker zoals vermoeidheid en prikkelgevoeligheid kan het uitvoeren van dagelijkse activiteiten moeilijker zijn geworden. In onze praktijk kan Inge Welling u helpen om bijvoorbeeld te leren omgaan met de verhoogde prikkelgevoeligheid of het beter verdelen van uw energie. Soms zal ergotherapie concrete oplossingen kunnen bieden, op andere momenten zal het vooral gericht zijn op het bereiken van zoveel mogelijk comfort.